Twitter Facebook

Wat is vrijwilligerswerk?

Bij vrijwilligerswerk wordt al snel gedacht aan het bezoeken van zieken of boodschappen doen. Maar er is zo veel meer te doen, er is vrijwilligerswerk voor jong en oud. Of je nu veel of weinig tijd hebt. Kijk maar eens om je heen wat er allemaal dankzij het vrijwilligerswerk gebeurt.

Een kleine greep: de organisatie van de buurtbarbecue, DJ zijn voor jongeren in het jeugdhonk, elftalcoach bij de sportvereniging, bestuurslid zijn bij een vereniging, activiteiten organiseren voor kinderen, voorleesmoeder/vader zijn op school, dieren verzorgen in het dierenasiel. Het zijn zo maar enkele voorbeelden.

Naar de letter van de wet is het niet precies te zeggen wat wel en wat geen vrijwilligerswerk is. Vrijwilligerswerk is werk waarvoor niet wordt betaald, hoewel een kleine vergoeding mogelijk kan zijn.

De volgende criteria gelden in het algemeen voor het werk dat u als vrijwilliger doet:
• Het werk is in het algemeen belang of in een specifiek maatschappelijk belang.  Het werk heeft geen winstoogmerk.
• Uw werk als vrijwilliger kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.

En tenslotte: vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.
 

 

Enkele redenen om vrijwilligerswerk te doen:

•  Het is leuk om te doen
•  Andere mensen ontmoeten
•  Werkervaring opdoen
•  Iets betekenen voor anderen
•  Betrokkenheid bij de buurt of het dorp
•  Waardering krijgen
•  Structuur aan de dag
•  Talenten ontwikkelen
•  Een opstap naar een (andere) opleiding of baan
 

 

De mogelijkheden

Hoeveel tijd neemt vrijwilligerswerk in beslag?

Vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten en is afhankelijk van wat een organisatie nodig heeft en van hoeveel tijd de vrijwilliger heeft. Het coachen van een sportteam of het rondrijden voor Tafeltje Dekje vraagt wekelijkse inzet. Terwijl een vakantieproject voor kinderen of collecteren voor een goed doel vaak geconcentreerd is in één speciale week.

De ene activiteit kost een paar uur per week of zelfs per maand. Voor de andere is inzet van meerdere dagdelen per week nodig.
Kortom: Je kunt als vrijwilliger actief zijn op regelmatige tijden, in een afgebakend project, of op flexibele basis.

 

Wat moet je er voor kunnen?

Er is voor iedereen vrijwilligerswerk dat bij hem/haar past. Voor jong en oud, voor mensen met of zonder opleiding, met of zonder werkervaring. Belangrijk is dat de organisatie weet wat er nodig is en dat de vrijwilliger bedenkt wat hij graag wil doen en goed kan. Dan kan ieder zijn plek vinden, of het nu is als penningmeester van een sportclub, het omgaan met verstandelijk gehandicapten of het samen organiseren van Koninginnedag.

Praktijkvoorbeelden
Om u op ideeën te brengen over de vele mogelijkheden van vrijwilligerswerk geven we hier een aantal voorbeelden. Natuurlijk is er veel meer.
Sport: Sportevenementen organiseren, achter de bar staan,een team coachen, het clubblad maken, onderhoudswerkzaamheden doen.
Cultuur & recreatie: Het begeleiden van een kinderknutselclub of een scoutinggroep. Rondleidingen geven in een museum. Een excursieclub begeleiden. Werken bij Radio de Branding als technicus of programmamaker.
Zorg & welzijn: Fietsen op de tandem of duo-fiets met bewoners van een zorginstelling. Samen biljarten, dammen of creatief aan de slag met ouderen. Natuuractiviteiten aanbieden aan bewoners van verpleeghuis, bijvoorbeeld samen de vlindertuin onderhouden. Boodschappen doen, meegaan naar het ziekenhuis.
Natuur & dieren: Helpen bij het onderhoud van natuurgebieden. Meehelpen in het dierenasiel,in de kinderboerderij of in het vogelhospitaal.
Politiek en belangenbehartiging: Actief zijn in de fietsersbond, het buurtcomité, of een patiëntenvereniging. Folders rondbrengen voor een politieke partij of er actief in meedenken.
Vrijwilligersafspraken
 

Maak goede afspraken over:
• de werktijd, begeleiding en scholing;
• de inhoud van het werk;
• het aantal uren dat u werkt;
• welke verantwoordelijkheden u hebt;
• of het werk verzekerd is;
• welke onkosten worden vergoed.

 

Onkostenvergoeding

Vrijwilligerswerk betekent dat u zich onbetaald binnen een organisatie inzet voor de samenleving. U ontvangt geen inkomsten voor het werk dat u doet, hooguit worden uw onkosten vergoed.
Ontvangt u alleen maar een vergoeding voor de kosten die u zelf heeft gemaakt (telefoon, reiskostenvergoeding) dan zijn deze niet belast voor de loon- en inkomstenbelasting. Er is ook niets belast als u als vrijwilliger niet meer dan € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar ontvangt (bedragen 2006). Dit wordt de ‘vrijwilligersregeling’ genoemd.

 

Vrijwilligersovereenkomst

Voordat u aan de slag gaat kan u gevraagd worden een vrijwilligersovereenkomst te tekenen. Hierin staan de taken en afspraken omschreven van het vrijwilligerswerk dat u gaat doen. Dus hoe vaak en wanneer u als vrijwilliger werkt en waar het werk uit bestaat. Zo weten beide partijen waar zij aan toe zijn. Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Een (vrijwilligers-)organisatie rekent op uw inzet en van uw kant geeft u aan hoeveel tijd u beschikbaar stelt voor de organisatie.
Vooral voor mensen die graag in een werkritme willen komen, na bijvoorbeeld lange tijd werkloos geweest te zijn, zijn vaste afspraken vaak prettig.

 

Medezeggenschap

Inspraak is ook een vorm van afspraken maken. In sommige organisaties zitten vrijwilligers in de ondernemingsraad, in andere gevallen is medezeggenschap op andere manieren geregeld. Zo praten vrijwilligers in bepaalde organisaties mee met beroepskrachten over de invulling van het vrijwilligerswerk. Inspraak is meer dan een wekelijkse vergadering. Het betekent in de eerste plaats dat een vrijwilligersorganisatie zich inzet om alle vrijwilligers betrokken te houden. Ook buiten de vergadering moeten leidinggevenden goed luisteren naar de wensen, klachten en opmerkingen die vrijwilligers hebben. Meer informatie over medezeggenschap vindt u op www.vrijwilligersplein.nl/publicaties.


Vrijwilligersverzekering

Alle vrijwilligers en mantelzorgers zijn automatisch verzekerd. De gemeente Opsterland heeft een collectieve verzekering afgesloten voor:

• alle mensen die via een organisatie vrijwilligerswerk doen in de gemeente Opsterland en alle organisaties in Opsterland die met vrijwilligers werken.
De verzekering geldt automatisch.

Waarvoor verzekerd?
Voor vrijwilligers dekt de verzekering onder meer:

• schade aan persoonlijke eigendommen;
• aansprakelijkheid, zonder eigen risico;
• een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als dat een gevolg is van een ongeval tijdens het vrijwilligerswerk.

Voor de organisaties die met vrijwilligers werken heeft de gemeente afgesloten:
• een aansprakelijkheidsverzekering, die ook geldt voor bestuursleden,
• een verkeersaansprakelijkheidsverzekering
• en een rechtsbijstandverzekering.

Schade... en dan?
Voor vragen omtrent de collectieve vrijwilligersverzekering en de procedure hoe te handelen bij schade kunt u contact opnemen met ide gemeente Opsterland 0512-386222
 

 

Aanmelden als vrijwilliger

Zoekt u een vrijwilligersbaan of een tijdelijke klus op vrijwillige basis, dan kunt u: 
• gebruik maken van onze digitale vrijwilligersvacaturebank op deze website
• of een afspraak met ons maken.

 

Digitale vacaturebank

Via de gratis digitale vacaturebank op deze website kunnen vrijwilligers en organisaties snel en makkelijk met elkaar in contact komen. U kunt hier de openstaande vacatures bekijken en zich inschrijven als vrijwilliger. De vrijwillige medewerkers van de vacaturebank zorgen er vervolgens voor de afhandeling van uw inschrijving, vragen aan u eventueel om aanvullende informatie. De vrijwillige medewerker zorgt ervoor dat u gegevens ontvangt van de contactpersoon van de vacature. Het initiatief ligt dan bij u om een afspraak te maken met de contactpersoon voor een kennismakingsgesprek.

 

Afspraak maken

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het zoeken naar een vrijwilligersbaan? Kom dan persoonlijk bij ons langs. Maak een afspraak en wij helpen u graag verder. In een gesprek bekijken we welke werkzaamheden het best bij u passen en hoeveel tijd u er aan wilt besteden. We bespreken of u af en toe een klus wilt doen of liever een functie vervult op regelmatige tijden. Samen bepalen we zo welk vrijwilligerswerk voor u het meest geschikt is.
 

Ga hier naar de site van Movisie Wat is vrijwillige inzet